mandag 24. oktober 2005

Litt om Halloween........

Historien om Halloween (kortversjonen)


Halloween er en keltisk feiring som ble started for hundreder av år siden i det som nå er Irland. Det var den viktigste festen i året, for å feire slutten på sommeren. Det var en festival for å takke gudene for grøden og ønske vinteren velkommen. Halloween var også markeringen av kelternes nytt år, og ble feiret med stor glede.


Hvorfor heter det Halloween?

1. november er den kristne helligdagen All Hallow's Day, eller på norske Allehelgensdag, og kvelden før er altså All Hallows Eve som er blitt forkortet till Halloween.

Når er Halloween?

Barnas " Trick-or-Treating" foregår den 31. oktober. Festen for voksne blir feiret siste helgen i oktober, i år er det lørdag den 29. oktober.

Allehelgensdag

Dagen for martyrer uten egen dag Ingen har mulighet for å feire festene for alle salige og hellige som kjennes i Kirken - til det er de for mange. Allehelgensdag den 1. november, ble innført i 610 av pave Bonifacius lV til minne om de martyrene som ikke hadde fått sin egen helgendag.

Hjelp i skjærsilden I 998 ble dagen etter, 2 november innført som Alle Sjelers Dag, en dag til minne om alle døde, også de alminnelige sjeler. Denne dagen kunne man med bønn hjelpe avdøde gjennom skjærsilden. Allehelgensdag er en stor helligdag i katolske land, og dagen var også helligdag i Norge frem til 1771. Den er avmerket på den gamle norske Primstaven.

Til minne om alle døde i protestantiske land

Etter reformasjonen ble de to dagene slått sammen slik at allehelgensdag nå er til minne om alle døde i protestantiske land. Både i katolikker og protestanter har i nyere tid flyttet feiringen av allehelgensdag til første søndag etter 1. november.

Minnedag over reformasjonen 1. november er også en minnedag for reformasjonen, for det var på denne dagen Luther slo opp sine teser på døren til Allehelgenskirken i Wittenburg.

Lys og kranser på kirkegården

I Norge er det vanlig at folk legger kranser og lys på kirkegårdene på Allehelgensdag. Det er mange gamle folkelige skikker knyttet til Allehelgensdag både i Europa og i Norge. All Hallows Allehelgensdag heter på engelsk All Saints day eller All Hallows day, og noen av skikkene i forbindelse med allehelgensaften 31. oktober, Halloween overlever i folkelige tradisjoner, men på grunn av deres tilknytning til ånder og spøkelser blir de av mange i dag feilaktig assosiert med Alle Sjelers dag 2. november.

http://www.aktivioslo.no/halloween.html#toppen
http://www.halloween.no/
Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails