mandag 3. april 2006

Nye fraværsregler...

Sykdom: Ingen fraværsgrunn. Legeerklæring aksepteres ikke lenger! Kan De komme til legen, kan De også komme Dem på jobb.


Fravær på grunn av operasjon: Bevilges ikke. Hver ansatt som tenker å operere seg skal avstå fra dette. Vi har bruk for alt en ansatt har av kjøtt og blod. Tjenestegjøring skal skje i samme stand som da ansettelsen begynte. Om noe fjernes, senkes også de ansattes verdi. Unntak kan gjøres forutsatt at lønnen senkes i tilsvarende grad.

Dødsfall (eget): Eget dødsfall aksepteres som fravær. Arbeidsgiveren må imidlertid informeres to uker på forhånd, slik at etterfølgeren kan læres opp.

Tannlegebesøk: Vi ansetter kun personer med gebiss. De kan da sende tennene til reparasjon med posten, i stedet for stadig å renne til tannlegen.

Graviditet: Absolutt forbudt. På arbeidet skal man sitte med beina i kors. Arbeidsgiveren skal se til at prevensjonsmiddel finnes tilgjengelig.

Gynekologbesøk: Må unngås!!! De kan sette Dem på kopimaskinene, ta et bilde og sende dette til gynekologen.

Toalettbesøk: Det blir brukt mye tid på toalettet. For fremtiden skal man benytte toalettet i alfabetisk rekkefølge, slik at ansatte hvis etternavn begynner på A går fra 0900-0905, B fra 0905-0910 osv. Hvis man er forhindret fra å gå når det er sin tur, må man vente til det er sin neste tur.

Kilde: Ukjent

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails