mandag 29. august 2005

Jesu apostler som studenter...

Og Jesus tok sine lærlinger opp på berget og samlet dem omkring seg. Og han underviste dem ved å si:

- Velsignet er de som er svake i ånden. Velsignet er de som sørger. Velsignet er de tålmodige. Velsignet er de som tørster etter rettferdighet. Velsignet er de som er nådige. Velsignet er de som er rene i hjertet. For jeg sier dere, alle disse skal få en stor belønning i himmelen.

Og Simon Peter sa: - Må vi skrive ned alt dette?
Og Johannes sa: - Kan du ta det med «de tålmodige» en gang til?
Og Andreas sa: - Johannes Døperens lærlinger må ikke lære seg så mye rart.
Og Matteus sa: - Hva?
Og Judas sa: - Hva har dette med det virkelige livet å gjøre?
Så sa Fillip, ekspert på lover og regler: - Det Han sier finnes ikke i kursplanen. Har Han en leksjonsoversikt? Finnes det noe sammendrag? Hvor er læreranvisningene? Får vi lekser om dette? Får vi dette i en prøve senere?
Thomas, som kom for sent til timen, gikk frem til Jesus og spurte: - Gikk jeg glipp av noe viktig i dag?

Og Jesus gråt.


Originalt opphav ukjent. Fritt oversatt av Hans Arne Haldorsen.


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails